اپرینکس مولتی (اپرینومکتین 0.5 %)

      
 
                       
       آشنایی با مزایای این دارو:
    - موثر بر انگل های خارجی و داخلی به طور همزمان
    - عدم وجود مقاومت دارویی به واسطه جدید بودن ترکیب آن
    - با صرفه بودن محصول به دلیل حجم کم مصرف و عملکرد بهتر در دام
    - سادگی روش استفاده (Pour On) در مقایسه با سایر روشها و مخاطرات احتمالی آنها
    - کاهش احتمال مسمومیت دام با توجه به بالا بودن آستانه تحمل دام نسبت به دارو
      ( ایمن بودن محصول در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد، تا 5 برابر میزان تجویز شده)
    -  بسته بندی در ظروف 250 سی سی، مجهز به محفظه مدرج با دقت 5 سی سی
۱۳۹۵/۰۴/۱۹
www.tddico.com
شرکت تولید داروهای دامی ایران